Výstava v Senátu - "Moravské Athény“

Výstava v Senátu - "Moravské Athény“

Pod záštitou senátora Radko Martínka byla ve středu 23. srpna 2017 ve Výstavní síni Valdštejnského paláce Senátu České republiky zahájena výstava „Ladislav Velen ze Žerotína – Moravské Athény“. U příležitosti oslav 760 let města Moravská Třebová jsou vystaveny expozice unikátních uměleckých předmětů z období raného novověku Moravského markrabství.

Vedle vlastních moravskotřebovských sbírek jsou vystaveny i další jedinečné předměty vztahující se k osobnosti šlechtice Ladislava Velena ze Žerotína, tehdejšího moravského zemského hejtmana.

Návštěvníci výstavy se mohou blíže seznámit s tehdejší životní úrovní a kulturou města Moravská Třebová. To si vlivem skvostné renesanční a barokní výstavby vysloužilo přídomek Moravské Athény.

Výstavě dodává na atraktivitě také skutečnost, že prvním majitelem Valdštejnského paláce byl frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna. Na půdě horní komory se tak po staletích pomyslně setkají obě znepřátelené strany sporu, známého jako stavovské povstání.

 

 

27.09.2017 19:29