Slavnostní vyřazení absolventů

Slavnostní vyřazení absolventů

Ve čtvrtek 8. června 2017 se konalo v prostorách vojenské školy slavnostní vyřazení absolventů, kterého se zúčastnily osobnosti veřejného života, mezi kterými nechyběl i senátor Radko Martínek.  

Slavnostní vyřazení má akademickou a vojenskou část a obě jsou přístupné veřejnosti, aby se rodinní příslušníci stali součástí. Akademická část probíhala v sále Na Písku. Absolventi převzali z rukou třídních učitelů maturitní vysvědčení. Ročenku školy převzali z rukou ředitele agentury logistiky brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala. K jejich úspěchu jim následně pogratuloval velitel školy plukovník gšt. Ing. Zdeněk Macháček. Následoval přesun k vojenské části, která se konala ve venkovních prostorách školy.

Vojenská část začala nástupem všech žáků školy. K absolventům promluvili ředitel agentury logistiky brigádní generál Ing. Jaroslav Trakal, ředitel odboru vzdělávací politiky Sekce státního tajemníka Ministerstva obrany JUDr. Vladimír Krška, hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D., starosta města Moravská Třebová JUDr. Miloš IZÁK, za Československou obec legionářskou místopředseda pplk. ve výslužbě Tichomír Mirkovič a za Univerzitu obrany plukovník prof. Ing. Martin MACKO, CSc.

Několik žáků bylo odměněno za výborné studijní výsledky. Na závěr za absolventy promluvila Markéta Valkounová, která poděkovala všem učitelům a velitelům za práci a rodičům za péči a zázemí. Po emotivním projevu zazněla státní hymna a slavnostním pochodem byl oficiální akt vyřazení ukončen. Absolventi netrpělivě čekali na povel velitele, aby mohlo proběhnout tradiční „vyhazování lodiček“. Ze 70 absolventů se 29 rozhodlo pokračovat ve studiu na vysoké škole.

13.06.2017 21:20