Blog senátora

Blog senátora

Blog senátora

Vyjádření, názory a kometáře k aktuálním i nadčasovým událostem. Vše co má pan senátor na jazyku je i zde.